Nə Dərəcə Libertariansınız?

Növbəti slaydlarda müəyyən fikirlər qeyd edilib və sizdən həmin fikirlərlə nə dərəcədə razı olmağınız soruşulur. Bütün fikirlərdə nəzərdə tutulan insanlar hüquqi olaraq yetkin sayılan (18 yaşdan yuxarı əqli səlim şəxslər) şəxslərdir.

This Post Has 2 Comments

  1. Samir

    Bəzi sahələrdə dövlətin institut olaraq fərdlə rəqabətinin tərəfdarıyam. Dövləti tam kənara atıb nəzarətdən kənar qoymaqdansa, onu da institut kimi rəqabətə cəlb etmək olar. Məsələn, ictimai nəqliyyat, bazar kimi quruluşlarda dövlətin kiçik institutları ilə rəqabət, inteqrasiya pis olmaz. Digər tərəfdən, dövlətin incəsənətə, mediyaya qarışması, inteqrasiyası yol verilməzdir.

  2. Jalal

    Ümmiyyətlə dövlətin mövcudluğunun səbəbi müəyyən sferalarda nəzarətdir. İnsan zəkası təkamül etdikcə nisbətən bu rolu azaldıb daha liberal bir cəmiyyət qurmaq doğru addımdır. Amma düşünmürəm ki, dövlətin bazardan tamamilə çəkilmsəsi uğurlu bir addım olaraq özünü sosial həyatda müsbət dəyişiklik olaraq göstərəcək.

Cavab yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.