Siyasət və Tarix

  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
Görünür, Azərbaycan dövləti özünün ərazi bütövlüyünü və mövcudluğunu legitimləşdirmək üçün mütəmadi olaraq tarixə və tarixçilərə istinad edir. Biz hesab edirik ki, bu həm lüzumsuzdur, həm də əlavə problemlər yaradır. Eyni zamanda adi vətəndaşlar da qədim tarixə və yaxın tarixlə bağlı bəzi tamamilə doğru olmayan məlumatlara əsaslanaraq azərbaycanlı olmaqla fəxr edirlər. Biz düşünürük ki, insanın öz ölkəsi və ya xalqı ilə fəxr etməsi, yaxud da vətəninə sevgi bəsləməsi üçün bu növ tarixi məlumatlara istinad etməsi lüzumsuzdur.

Müəllif(lər)

Vebsayt | + Digər yazıları

Yazar, sosial media müşahidəçisi. BBC Azərbaycanca, Abzas.org, Kultura.az, Azadlıq Radiosu, OC Media və bir çox saytda yazıları mütəmadi olaraq yayımlanır. Rasional.org saytının təsisçisidir.

Vebsayt | + Digər yazıları

Siyasi filosof. Pavia Universitetinin tədqiqatçısı.

Cavab yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.