Müasir neqativ azadlıq nəzəriyyəsi

 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:2 mins read

Ədəbiyyat:

 1. Steiner, Hillel. An Essay on Rights. Wiley-Blackwell, 1994, chp. 2.
 2. Carter, Ian. A Measure of Freedom. Oxford University Press, 1999.
 3. Kramer, Matthew H. The Quality of Freedom. Oxford University Press, 2003.
 4. Neqativ və Pozitiv Azadlıq Anlayışları, Baku Research Institute, 2019. 

Mühazirə əsasən sonuncu məqalənin müvafiq bölmələri əsasında hazırlanıb.

Mətyu Kramerin iki postulatı:

 • F postulatı: A φ-ni icra etmək baxımından yalnız və yalnız o zaman azaddır ki, A φ-ni icra edə bilsin.
 • U postulatı: A φ-ni icra etmək baxımından yalnız və yalnız o zaman qeyri-azaddır ki, növbəti iki şərtin hər ikisi mövcud olsun:
  1. İkinci şərt mövcud olmasa A φ-ni icra edə bilər
  2. A-nın φ-ni icra etmək üçün cəhd göstərib-göstərməməsindən asılı olmayaraq başqa şəxslərin bəzi aktları və ya akt-icra-etməyə-olan-meyilləri tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla A-nın φ-ni icra etməsinin qarşısı alınır.

Müəllif(lər)

Vebsayt | + Digər yazıları

Siyasi filosof. Pavia Universitetinin tədqiqatçısı.

Cavab yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.