Dövlət mədəniyyətə qarışmalıdırmı?

  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read

Dövlət və mədəniyyəti tarixən nə birləşdirir? Biz bu verilişimizdə dövlətin mədəniyyətə müdaxiləsinə qarşı iki arqument irəli sürürük – utilitarian və deontoloji. Utilitarian mövqedən yanaşanda dövlətin mədəniyyətə müdaxiləsi sadəcə azad incəsənətin sənətkarların əlindən alınması, büdcədən sovrulan pullar, bürokratiya və yeyinti halları ilə nəticələnir. Deontoloji mövqedən isə dövlət ümumiyyətlə mədəniyyətlə məşğul olmamalıdır. Çünki dövlətin belə bir vəzifəsi ümumiyyətlə yoxdur.

Müəllif(lər)

Vebsayt | + Digər yazıları

Yazar, sosial media müşahidəçisi. BBC Azərbaycanca, Abzas.org, Kultura.az, Azadlıq Radiosu, OC Media və bir çox saytda yazıları mütəmadi olaraq yayımlanır. Rasional.org saytının təsisçisidir.

Vebsayt | + Digər yazıları

Siyasi filosof. Pavia Universitetinin tədqiqatçısı.

Cavab yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.